Poštová adresa:

A1R, s.r.o.

P. O. BOX 332
Bratislava
SK-81000
Slovensko 


Sídlo:

A1R, s.r.o.
Píniová 16
Bratislava
SK-82107
Slovensko    
                 
 Bankové spojenie:

Slovenská republika:

Účet:  
  4012893481/7500

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:    SK8475000000004012893481   
BIC:      CEKOSKBX  


Česká republika: 

Účet:     2100131779/2010
Banka:  FIO banka a.s., Praha
IBAN:     SK6483300000002100131799
BIC:       FIOZSKBAXXX Registračné údaje:


IČO:         36775941
DIČ:         2022380569 
IČ DPH:   SK2022380569

 

Obchodný register 

Okresného súdu Bratislava I
Oddiel:   Sro
Vložka:    70426/B


Subpages (22): View All