Mám záujem zúčasťniť sa alebo realizovať  verejné obstarávanieobchodnú alebo verejnú súťaž ***

v 3 krokoch: