spolupraca

Bez ohľadu na úspešnosť či prípadnú neúspešnosť pri príprave a predkladaní ponúk chceme


V pripade potvrdenia produktov tychto vlastnosti navrhujeme nasledovne formy spoluprace:

Alt 1. Pomoc pri predlozeni ponuky do sutaze Vasou spolocnostou

Co by zahrnalo kompletne poradenstvo pri priprave ponuky a pocas priebehu sutaze (t.j. pocas hodnotiaceho procesu az po ukoncenie sutaze).
V tomto pripade by si Vasa spolocnost musela splnist vsetky administrativne poziadavky (t.j. potvrdenia z uradov a dalsich institucii). 


Alt. 2: Predlozenie ponuky v partnerstve
t.j. nasa spolocnost by zabezpecovala proces verejneho obstaravania (t.j. predlozenie povinnych priloh a vsetkych potrebnych dokumentov a v pripade uspesnej ponuky aj komunikaciu s odberatelom)

zatial co Vasa spolocnost by bola len dodavatelom, bez akejkolvek vedlajsej administrativnej narocnosti. 

Alt 3. - vzajomna spolupraca podla individualnej dohody

kedy by sme vzajomnu spolupracu, role a zodpovednost upravili na zaklade spolocnych diskusii a dohod.

Comments