...verejného obstarávania ....

Služby:

zúčatniť sa  ---- vyhlásiťbyť informovaný o možnostiach  pre mňa


požiadať o účať v súťaži (súťažné podklady)

skontrolovať splnenie požiadaviek

vysvetliť súťažné požiadavky

odvolať sa voči súťažným požiadavkám

vybaviť potvrdenia pre účasť
splniť podmienky účasti 


vybaviť sa registrovať v zozname podnikateľov vedenom ÚVO

vypracovať ponuku do súťaže

skontrolovať vypracovanú ponuku do súťaže

byť zastúpený vo verejnom obstarávaní (pri otváraní obálok)

chcem Vašu osobnú účasť pri úkonoch verejného obstarávania (napr. pri otváraní obálok)

odvolať sa voči otváraniu obálok
voči priebehu súťaže
voči vyhodnoteniu súťaže

voči výsledkom súťaže

podať opravný prostriedok
zrealizovať verejné obstarávanie pre môj projekt
skontrolovať


Comments